InvestMap, Ogólnopolski Portal Inwestycyjny

Dodaj komentarz Dodaj wiadomość

[Kłodzko] Obwodnica Kłodzka w ciągu drogi krajowej Nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej Nr 46

[Kłodzko] Obwodnica Kłodzka w ciągu drogi krajowej Nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej Nr 46

Postprzez Kierowca2010 » Piątek, 2 Kwiecień 2010, 16:13

 
Obwodnica Kłodzka w ciągu drogi krajowej Nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej Nr 46


Więcej o Obwodnica Kłodzka w ciągu drogi krajowej Nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej Nr 46 w dziale inwestycje.

Kierowca2010

 
Posty: 6
Ostatnio zalogowany: 02-04-2010

[Kłodzko] Mieszkańcy Kłodzka w końcu doczekają się obwodnicy

Postprzez Orzech » Środa, 30 Czerwiec 2010, 09:49

Mieszkańcy Kłodzka w końcu doczekają się obwodnicy i ominą ich ciężkie samochody. To również dobra wiadomość dla wszystkich kierowców z regionu wałbrzyskiego.

Prace nad obwodnicą Kłodzka nabrały tempa. Wiadomo już, że budowa inwestycji rozpocznie się w pierwszym półroczu 2012 roku. Tym samym skończy się koszmar mieszkańców i kierowców.


Image

Awatar użytkownika
Orzech

 
Posty: 167122
Ostatnio zalogowany: 03-07-2015
Miejscowość: Wrocław

Postprzez » Środa, 27 Listopada 2010, 12:00
 

[Kłodzko] Obwodnica Kłodzka w ciągu drogi krajowej Nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej Nr 46

Postprzez eyango » Środa, 14 Lipiec 2010, 20:32

Zamawiający:


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
53-139 Wrocław
ul. Powstańców Śl. 186 
fax: 0-71 33 47 363
Przedmiot zamówienia:


Opracowanie dokumentacji projektowej dla: "Budowy obwodnicy m. Kłodzko w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46"
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
Numer przetargu:


GDDKiA O/WR 37/PN/U/R-2/2010
Termin realizacji:


Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia została zrealizowana w terminie do 21 miesięcy od daty podpisania umowy w tym:
- 12 miesięcy od daty podpisania umowy - złożenie zatwierdzonych materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
- 16 miesięcy od daty podpisania umowy - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- 19 miesięcy od daty podpisania umowy - przekazanie kompletnych opracowań projektowych (nie dotyczy materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), celem ich weryfikacji i rozpatrzeniu na posiedzeniu ZOPI, 
- 21 miesięcy od daty podpisania umowy - przekazanie kompletnych, zatwierdzonych protokołem ZOPI opracowań projektowych wraz z materiałami do uzyskania decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej.
Wadium:


Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:


najniższa cena - 100%
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl.
Na życzenie Wykonawcy wyrażone na piśmie lub drogą elektronicznąSuplement do koncepcji programowej Obwodnicy Kłodzka w ciągu dk.nr 33 wraz złącznikiem dk.nr 46 oraz Koncepcję programową Obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz złącznikiem drogi krajowej nr 46w formie wydruków Wykonawca otrzyma odpłatnie w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia zapotrzebowania bezpośrednio do: Konsorcjum firm: Społka cywilna Reprocentrum i spólka jawna Mimar, 35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 31, adres elektroniczny: gddkia@reprocentrum.pl Informując jednocześnie Zamawiającego o zakupie wersji papierowej dokumentacji technicznej w reprocentrum. Koszt nabycia dokumentacji wynosi 2238,00 zł
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami:


Agnieszka Pelc
Miejsce i termin składania ofert:


Oferty powinny być złożone w siedzibie Oddziału przy ul. Powstańców Śląskich nr 186, w pokoju nr 106, w terminie do 28.05.2010 roku, do godziny 09:30
Miejsce i termin otwarcia ofert:


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Oddziału przy ul. Powstańców Śląskich nr 186, w pokoju nr 3, w dniu 28.05.2010 r., o godzinie 10:00.
Zakres przetargu:


usługi
Podstawa prawna:


ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:


nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:Pełna treść ogłoszenia.pdf (87kB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).:SIWZ.pdf (346kB)
załacznik nr 1 do umowy.pdf (26kB)
Specyfikacje Techniczne.zip (974kB)
http://www.reprocentrum.pl/gddkia/405/

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:Odpowiedź 1.pdf (111kB)
Odpowiedź 2.pdf (76kB)
Odpowiedź 3.zip (2660kB)
Odpowiedź 4 (45kB)

Załączniki:Informacja z otwarcia ofert- Obwodnica m. Kłodzko.pdf (63kB)
Formularz cenowy.doc (103kB)

 

eyango

 
Posty: 2996
Ostatnio zalogowany: 10-07-2012

Postprzez » Środa, 27 Listopada 2010, 12:00

 

Postprzez figofago » Środa, 14 Lipiec 2010, 22:25

Najwyższa pora, bo przejazd przez to miasteczko w stronę Międzylesia czy Złotego Stoku to nieporozumienie!

Awatar użytkownika
figofago

 
Posty: 305
Ostatnio zalogowany: 02-07-2015

Postprzez Orzech » Poniedziałek, 16 Sierpień 2010, 22:42

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla: „Budowy obwodnicy m. Kłodzko w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46”.


DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
9.8.2010

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
23

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów Transprojekt Sp. z o.o.ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
POLSKA

INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

Wartość 2 800 000,04 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 22,00

Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 1 744 112,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 22,00

Awatar użytkownika
Orzech

 
Posty: 167122
Ostatnio zalogowany: 03-07-2015
Miejscowość: Wrocław

Postprzez Orzech » Czwartek, 1 Wrzesień 2011, 19:32

wtorek, 30 sierpnia 2011 r

Obwieszczenie. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46"

http://wroclaw.rdos.gov.pl/index.php?op ... &Itemid=67

Awatar użytkownika
Orzech

 
Posty: 167122
Ostatnio zalogowany: 03-07-2015
Miejscowość: Wrocław

Postprzez Orzech » Piątek, 16 Wrzesień 2011, 21:58

piątek, 16 września 2011 r

Obwieszczenie o wystapieniu o opinie - Budowa obwodnicy Kłodzka:

http://wroclaw.rdos.gov.pl/index.php?op ... &Itemid=67

Awatar użytkownika
Orzech

 
Posty: 167122
Ostatnio zalogowany: 03-07-2015
Miejscowość: Wrocław

Postprzez Orzech » Czwartek, 27 Październik 2011, 10:11

26 pażdziernika 2011 r

Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46"

http://wroclaw.rdos.gov.pl/index.php?op ... &Itemid=67

Awatar użytkownika
Orzech

 
Posty: 167122
Ostatnio zalogowany: 03-07-2015
Miejscowość: Wrocław

Postprzez Orzech » Czwartek, 17 Maj 2012, 23:29

czwartek, 17 maja 2012

Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46”.

http://wroclaw.rdos.gov.pl/index.php?op ... &Itemid=67

Awatar użytkownika
Orzech

 
Posty: 167122
Ostatnio zalogowany: 03-07-2015
Miejscowość: Wrocław

Postprzez Orzech » Poniedziałek, 11 Czerwiec 2012, 15:37

poniedziałek, 11 czerwca 2012

Obwieszczenie o wezwaniu do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46”.

http://wroclaw.rdos.gov.pl/index.php?op ... &Itemid=67

Awatar użytkownika
Orzech

 
Posty: 167122
Ostatnio zalogowany: 03-07-2015
Miejscowość: Wrocław

Postprzez Orzech » Wtorek, 17 Lipiec 2012, 10:03

wtorek, 17 lipca 2012

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu na załatwienie sprawy dot. "Budowy obwodnicy Kłodzka w ciagu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46".

http://wroclaw.rdos.gov.pl/index.php?op ... &Itemid=67

Awatar użytkownika
Orzech

 
Posty: 167122
Ostatnio zalogowany: 03-07-2015
Miejscowość: Wrocław

Postprzez Orzech » Środa, 22 Sierpień 2012, 19:59

środa, 22 sierpnia 2012

Obwieszczenie zawiadamiające o wezwaniu do uzupełnienia raportu OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46".

http://wroclaw.rdos.gov.pl/index.php?op ... &Itemid=67

Awatar użytkownika
Orzech

 
Posty: 167122
Ostatnio zalogowany: 03-07-2015
Miejscowość: Wrocław

Postprzez Orzech » Poniedziałek, 17 Wrzesień 2012, 21:36

poniedziałek, 17 września 2012

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa obwodnicy Kłodzka w ciagu drogi krajowej nr 33".

http://wroclaw.rdos.gov.pl/index.php?op ... &Itemid=67

Awatar użytkownika
Orzech

 
Posty: 167122
Ostatnio zalogowany: 03-07-2015
Miejscowość: Wrocław

Postprzez Orzech » Wtorek, 20 Listopad 2012, 10:31

poniedziałek, 19 listopada 2012

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46".

http://wroclaw.rdos.gov.pl/index.php?op ... &Itemid=67

Awatar użytkownika
Orzech

 
Posty: 167122
Ostatnio zalogowany: 03-07-2015
Miejscowość: Wrocław

Postprzez Orzech » Poniedziałek, 21 Styczeń 2013, 17:22

poniedziałek, 21 stycznia 2013

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowwego terminu w sprawie wydania decyzji ooś dla inwestycji pn."Budowa Obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46".

http://wroclaw.rdos.gov.pl/index.php?op ... &Itemid=67

Awatar użytkownika
Orzech

 
Posty: 167122
Ostatnio zalogowany: 03-07-2015
Miejscowość: Wrocław

Postprzez Orzech » Piątek, 22 Marzec 2013, 11:52

czwartek, 21 marca 2013

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji dla inwestycji polegającej na :"Budowie obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łaącznikiem drogi krajowej nr 46".

http://wroclaw.rdos.gov.pl/index.php?op ... &Itemid=67

Awatar użytkownika
Orzech

 
Posty: 167122
Ostatnio zalogowany: 03-07-2015
Miejscowość: Wrocław

Postprzez Orzech » Wtorek, 21 Maj 2013, 09:51

wtorek, 21 maja 2013

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy przedsięwzięcia "Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46".

http://www.wroclaw.rdos.gov.pl/index.ph ... &Itemid=67

Awatar użytkownika
Orzech

 
Posty: 167122
Ostatnio zalogowany: 03-07-2015
Miejscowość: Wrocław

Postprzez Orzech » Poniedziałek, 22 Lipiec 2013, 15:38

poniedziałek, 22 lipca 2013

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia polegającego na.: „Budowie obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46”.

http://wroclaw.rdos.gov.pl/index.php?op ... &Itemid=67

Awatar użytkownika
Orzech

 
Posty: 167122
Ostatnio zalogowany: 03-07-2015
Miejscowość: Wrocław

Postprzez capo_di_tutti_capi » Czwartek, 29 Sierpień 2013, 10:46

Na Radzie Ministrów - OBWODNICA KŁODZKA

Marta Müller wtorek, 13 sierpnia 2013 14:02

11 obwodnic miast - 140,2 km - w tym obwodnica KŁODZKA.Jak planuje Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej jeszcze w tym roku zostaną ogłoszone przetargi na 11 obwodnic. Wśród nich, w załączniku Nr 6 jest obwodnica KŁODZKA.

Projekt uchwały w sprawie zmiany „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015" obecnie znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych.


Ostateczne decyzje mają zapaść na Radzie Ministrów na przełomie sierpnia/września - informuje posłanka, członek sejmowej Komisji Infrastruktury Monika Wielichowska, która od 6 lat intensywnie zabiega o tą drogową inwestycję na terenie Kłodzka.

Przygotowany przez Ministra Nowaka Załącznik Nr 6 pokazuje projekty inwestycji, które polegać będą na budowie obwodnic miejscowości realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót mają zostać uruchomione jeszcze w 2013 roku, a na ich realizację zabezpieczenie pochodzić będzie z Krajowego Funduszu Drogowego - mówi posłanka Monika Wielichowska.
Szacowane wydatki na realizację tych projektów w 2014 r. mają wynieść 585,2 mln zł, a w 2015 r. 1,87 mld zł.

Musimy czekać na ostateczną decyzję Rządu do przełomu sierpnia i września, mam jednak nadzieję, że przygotowany projekt nie ulegnie zmianie i na początku września na specjalnej konferencji zorganizowanej wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad będziemy mogli mówić o szczegółach - informuje Poseł Monika Wielichowska.

/BPMW/


za: http://monikawielichowska.pl/index.php? ... Itemid=148

Awatar użytkownika
capo_di_tutti_capi

 
Posty: 98
Ostatnio zalogowany: 21-08-2012
Miejscowość: Dolny Śląsk na około

Postprzez figofago » Środa, 4 Wrzesień 2013, 22:20

Kolejny wypadek na rondzie Lwowskim w Kłodzku. Z nieustalonych na razie przyczyn samochód ciężarowy jadący ul. Adama Mickiewicza przejechał przez rondo i uderzył w drzewo.

Zdjęcia i film z momentem wypadku...a wszystko to przez ciągły jeszcze brak tej obwodnicy.

Cały tekst: http://dkl.doba.pl/?s=subsite&id=9447&m ... =6349#6349
Ostatnio edytowany przez figofago, Środa, 4 Wrzesień 2013, 22:21, edytowano w sumie 1 raz

Awatar użytkownika
figofago

 
Posty: 305
Ostatnio zalogowany: 02-07-2015

Następna

Dodaj komentarzDodaj wiadomosc

Aby napisać odpowiedź zaloguj się. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Powróć do dolnośląskie - infrastruktura i transport

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości

cron facebook